Zzp-webmodule – een wisselend beeld

Is met het vallen van de bladeren ook het doek gevallen voor de zzp-webmodule? Of toch niet? En de handhaving door de Belastingdienst? Is die andersoortig? Of afwezig? Een korte geschiedschrijving van het afgelopen zzp-najaar tot en met het nieuwe coalitieakkoord. Benieuwd wat deze winter vervolgens brengt…

Op 7 oktober dit najaar werd verbazingwekkend kamerbreed de motie Maatough/Van Dijk aangenomen. De Tweede Kamerleden hadden blijkbaar haast en verzochten de regering met deze motie de webmodule alvast in één sector in te zetten, ‘bijvoorbeeld de gezondheidszorg’ noemden ze daarbij expliciet.

Hadden de Kamerleden mogelijk nog geen tijd hadden gehad om kennis te nemen van de ‘Zevende voortgangsbrief Werken als zelfstandige’ van twee weken daarvoor? Met deze brief stuurde het huidige, demissionaire kabinet hen immers een kritische evaluatie van de pilot van de webmodule. Duidelijk werd onder meer dat ‘…de specifieke situatie en omstandigheden in de sector zodanig anders zijn dan in andere sectoren dat een (meer) sectorspecifieke aanpak goed zou zijn.’

Herkenbaar: vanuit de zorg zelf gaven we richting Den Haag al vaker aan dat de webmodule, in ieder geval in de huidige vorm, in de zorg níet gaat werken. Het instrument kent, anders dan de huidige modelovereenkomsten, niet de zorgspecifieke elementen die van essentieel belang zijn om de arbeidsrelatie goed te kunnen beoordelen voor het al dan niet werken buiten dienstbetrekking.

Geen belemmeringen meer voor de inspecteurs om het land in te gaan

In navolging van het huidige kabinet zijn de ‘nieuwe’ coalitiegenoten in hun coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ van 15 december erg voorzichtig over de webmodule: ze geven slechts aan dat ‘een verdere ontwikkeling van een webmodule kan bijdragen aan het vooraf verkrijgen van zekerheid voor zzp’ers over de aard van de arbeidsrelatie’. Voorzichtiger zou ik ’m niet kunnen beschrijven.

Veel duidelijker zijn de vier partijen over de handhaving door de Belastingdienst. Het coalitieakkoord: ‘Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke handhaving’. Voorlopig zal dat nog een milde vorm van handhaving zijn, zonder directe repressie. Of de reguliere handhaving (eindelijk) weer opgepakt gaat worden? Daar moet het nieuwe kabinet zich nog over buigen wanneer ze volgend jaar gestart zijn. Maar: ook het daadwerkelijk uitvoering huidige handhavingsregime zal in 2022 flink effect hebben op het huidige klimaat waarin alles lijkt te kunnen qua zzp’en. Daar ben ik van overtuigd. Inmiddels is duidelijk dat personele krapte en de coronamaatregelen nu geen belemmeringen meer zijn voor de inspecteurs om het land in te gaan. En ook niet in de winterse kou…

Delen