Incidentenpolitiek

Twee Kamerfracties, SP en CDA, maken zich zorgen over de ruimte die is ontstaan voor de commerciële aanbieder van huisartsenzorg Co-Med. Hun zorg is begrijpelijk, maar ze lopen wel achter de feiten aan. Er is meer aan de hand en al veel langer.

Co-Med zorgde in de zomer voor problemen toen het in twee overgenomen huisartspraktijken in Breda geen continuïteit van zorg kon bieden. En als wel zorg wordt geboden, gebeurt dit digitaal of met inzet van tijdelijke waarnemers, zeggen de twee partijen. Ze zien het als een voorbeeldcasus van hoe zorg niet moet, maar wat hier gebeurt is verre van uniek. Hetzelfde probleem speelde zich ruim een jaar geleden ook al af rond een soortgelijke aanbieder van huisartsenzorg, Quin. En het is ook niet uniek voor de huisartsenzorg. Kijk bijvoorbeeld maar naar wat ook al langer in de tandheelkunde gebeurt. Of in de thuis- en ouderenzorg.

‘SP en CDA lopen met hun zorgen over commerciële zorgaanbieders achter de feiten aan’

Concreet vragen SP en CDA om een wettelijk verbod op het betalen van goodwill bij een praktijkovername, iets wat de Landelijke Huisartsen Vereniging ook wil. Maar de vraag is wat dit oplevert, want een commerciële aanbieder kan ook een nieuwe huisartspraktijk opzetten in een buurt waarin een tekort aan huisartsenzorg bestaat of dreigt.

Eén casus aanhalen als basis voor strengere regelgeving, het is de typische incidentpolitiek die we al veel te vaak zien. Maar een constructieve basis voor ontwikkeling van beleid over de vraag hoe we willen omgaan met commerciële aanbieders in de zorg is het niet.

Delen