22 procent

Interessant onderzoek onder de ruim 19.000 panelleden van EenVandaag. Van de ondervraagden vindt 65 procent een goedkope zorgpolis zonder vrije artsenkeuze een slecht plan, blijkt hieruit. Maar: zo’n 22 procent vindt de polis wel een goed plan. Een opvallend hoog percentage, als we bedenken dat de nu al bestaande budgetpolissen nog bepaald niet populair zijn bij verzekerden.

De discussie die de laatste maanden woedt over de vrije artsenkeuze zal met het publiceren van deze uitslag niet minder worden. Maar 22 procent is wel een aantal dat zich niet laat negeren. Het is een getal waaruit je de conclusie kunt trekken dat er een markt bestaat voor de uitgeklede polis.

De belangrijke vraag die nu voorligt, is natuurlijk of mensen weten waarvoor ze met zo’n polis kiezen. Kijken we naar de drie meest ‘strenge’ budgetpolissen die er nu zijn, dan zien we dat de patiënt bij Zekur uit zestien ziekenhuizen kan kiezen, bij TakeCareNow! uit dertig en bij Beter Af Selectief uit 31. Is dit genoeg of is dit te weinig? Het is redelijk om te stellen dat de verzekerde het recht mag hebben om dit voor zichzelf te bepalen. Kern is wel dat hij heel goed geïnformeerd moet worden over de gevolgen van zijn keuze, en over de vraag hoe de kwaliteit die deze ziekenhuizen bieden zich verhoudt tot de kwaliteit in andere ziekenhuizen.

Delen