22 procent

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Interessant onderzoek onder de ruim 19.000 panelleden van EenVandaag. Van de ondervraagden vindt 65 procent een goedkope zorgpolis zonder vrije artsenkeuze een slecht plan, blijkt hieruit. Maar: zo’n 22 procent vindt de polis wel een goed plan. Een opvallend hoog percentage, als we bedenken dat de nu al bestaande budgetpolissen nog bepaald niet populair zijn bij verzekerden.

De discussie die de laatste maanden woedt over de vrije artsenkeuze zal met het publiceren van deze uitslag niet minder worden. Maar 22 procent is wel een aantal dat zich niet laat negeren. Het is een getal waaruit je de conclusie kunt trekken dat er een markt bestaat voor de uitgeklede polis.

De belangrijke vraag die nu voorligt, is natuurlijk of mensen weten waarvoor ze met zo’n polis kiezen. Kijken we naar de drie meest ‘strenge’ budgetpolissen die er nu zijn, dan zien we dat de patiënt bij Zekur uit zestien ziekenhuizen kan kiezen, bij TakeCareNow! uit dertig en bij Beter Af Selectief uit 31. Is dit genoeg of is dit te weinig? Het is redelijk om te stellen dat de verzekerde het recht mag hebben om dit voor zichzelf te bepalen. Kern is wel dat hij heel goed geïnformeerd moet worden over de gevolgen van zijn keuze, en over de vraag hoe de kwaliteit die deze ziekenhuizen bieden zich verhoudt tot de kwaliteit in andere ziekenhuizen.

Één Reactie Reageer zelf

 1. ANH Jansen
  Geplaatst op 17 juni 2014 om 18:02 | Permalink

  De 80/20 regel gaat altijd op.

  De 20% kunnen tevreden zijn; schrappen van art 13 gaat gewoon door en zij mogen zich mogelijk nog meer heugen in de brief van ZN aan de Volksvertegenwoordiging.

  https://www.zn.nl/nieuws/zn-nieuws/nieuwsbericht/?newsId=a7d7085e-26c7-4374-9752-d659318f5930

  Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten dat belangrijke verbeteringen van de kwaliteit en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg afhangen van de aanpassing van artikel 13 in de Zorgverzekeringswet.

  Zorgverzekeraars betreuren het dat ervoor wordt gekozen eerstelijns zorgaanbieders uit te zonderen; ook in de eerste lijn kunnen er goede redenen zijn om, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van tekortschietende kwaliteit, bepaalde zorgaanbieders van vergoeding uit te sluiten.
  Specifiek voor de wijkverpleging geldt dat zorgverzekeraars in het akkoord over de transitie van verpleging en verzorging afspraken hebben gemaakt met de staatssecretaris van VWS, ActiZ, BTN en de NPCF over de aanpassing van artikel 13 in relatie tot de overheveling van de wijkverpleging. Het uitzonderen van de wijkverpleging is in strijd met deze afspraken. Als de Kamer instemt met het desbetreffende amendement zet dit de uitvoering van dit akkoord op losse schroeven en voorzien zorgverzekeraars in elk geval dat de aan de overheveling van de wijkverpleging verbonden taakstelling (ruim 400 miljoen euro in 2015, ongeveer 600 miljoen structureel) onhaalbaar zal blijken.

  —-Aanpassing artikel 13 vergroot keuze verzekerde

  Dat is de titel van het bericht van ZN.

  Less is more. Maar dan op zijn Nederlands.

  Aan de 80% wordt niets meer gevraagd.

  We doen de Amerikaanse ervaringen nog eens dunnetjes over en gaan per 2016 de zogenoemde “Managed Care Hell’ in.

  http://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2014/jun/mirror-mirror

  En zie hoe de harde feiten werkelijk zijn. Commonwealthfund. Zeker geen linkse geitenwollen sokken bende. Vraag het A Klink.