Slikprobleem

De enige maatregel op het gebied van gezondheidszorg die uit het Catshuisberaad naar voren is gekomen, is de eigen bijdrage per recept van 9 euro. KNMP-voorzitter Jan Smits heeft in een brief het demissionaire kabinet en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer opgeroepen af te zien van deze maatregel. De reden die de KNMP hiervoor aanvoert, is dat die maatregel de meest kwetsbare groepen in de samenleving zou raken: chronisch zieken en ouderen.

Het is een terechte brief van Smits. En geen overbodige brief, want ondanks het feit dat nu nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, zal het kabinet waarschijnlijk toch een aantal bezuinigingen aankondigen voor 2013. Het idee voor de moderne variant van de medicijnknaak is dus nog lang niet van tafel. Wel is het de vraag of alle politieke partijen die op dit moment nodig zijn om deze maatregel erdoor te krijgen, deze zullen slikken. De KNMP heeft namelijk gelijk met haar verweer tegen dit voorstel. Dit gaat volledig voorbij aan het principe van solidariteit in de zorg, omdat het geld uitsluitend uit de zakken komt van mensen die afhankelijk zijn van geneesmiddelgebruik.

De reden waarom de onderhandelingspartners in het Catshuis met juist deze maatregel op de proppen zijn gekomen, is mij dan ook onduidelijk. Een extra drempel tot de toegang tot de zorg in algemene termen – via verhoging van het eigen risico – lag meer voor de hand. Gelet op de nieuwe politieke situatie die sinds afgelopen zaterdag bestaat, is het compromis van verhoging naar draagkracht een reële optie.

Delen