61 cent

Het lijkt zo’n verwaarloosbaar bedragje, 61 cent. Programmamaker Teun van de Keuken van het NCRV-programma De Monitor heeft becijferd dat dit het bedrag is dat de fraude- en controleonderzoeken van zorgverzekeraars de afgelopen jaren per Nederlander per jaar heeft opgeleverd. Gelukkig hebben we voldoende inwoners om toch nog op een bedrag van 41,8 miljoen euro uit te komen. Dat is 0,03 procent van wat de zorg ons kost, heeft Van de Keuken ook uitgerekend.

Te verwaarlozen? Dat vind ik toch niet, 41,8 miljoen euro gemeenschapsgeld is hoe je het ook wendt of keert een niet weg te cijferen bedrag. En de mensen die in andere situaties – bijvoorbeeld als het om te hoge salarissen van zorgbestuurders gaat – roepen: ‘Dat geld hoort naar de zorg te gaan’, kunnen moeilijk ontkennen dat ook die 41,8 miljoen correct besteed hoort te worden.

Over de vraag hoever zorgverzekeraars mogen gaan in fraudeonderzoek – een taak waartoe ze van overheidswege verplicht zijn – bestaat al jarenlang discussie. Misschien kunnen we een nieuwe wending geven aan die discussie door ons zelf, als verzekerden, wat meer gelegen te laten liggen aan de vraag of de facturen van de zorgaanbieders kloppen. Geld interesseert ons. Kijk maar naar wat zich aan de kassa’s van de supermarkten afspeelt. O wee als de kassière die drie voor twee korting op de flessen cola niet heeft meegerekend.

De factuur van een zorgaanbieder is complexer dan die van de Appie, dat weet ik. Toch denk ik dat er ook iets anders meespeelt dat ons ervan weerhoudt om ons in die zorgfactuur te verdiepen. We zijn immers verzekerd voor die zorg. Die 61 cent op jaarbasis zien we niet rechtstreeks uit onze portemonnee verdwijnen. Zo’n verwaarloosbaar bedragje…

Delen