Aan de slag

Vorig jaar op 26 januari was André Rouvoet nog nét niet de nieuwe voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, maar sprak hij wel al op de Dag van de zorgverzekeraars. Een thema dat hij toen nadrukkelijk ter sprake bracht, was vertrouwen. De zorgaanbieders en de zorggebruikers moesten meer vertrouwen krijgen in de zorgverzekeraars, stelde hij, en hij wilde zich er hard voor maken dat dit gebeurde.

Gisteren, tijdens het ZorgNL 2013 Congres, nam hij het woord vertrouwen wederom nadrukkelijk in de mond. Alleen deed hij dit tijdens dit congres niet ten overstaan van alleen zorgverzekeraars, maar ook zorgaanbieders en vertegenwoordigers van patiënten. Deze laatste twee groepen kregen tijdens ZorgNL 2013 de gelegenheid om in gesprek te gaan met de leden van ZN, de individuele zorgverzekeraars dus. Van die gelegenheid maakten een paar honderd mensen dankbaar gebruik. Het leverde pittige, maar ook constructieve gesprekken op.

Het buzzword tijdens de inloop voorafgaand aan het congres was dialoog. En de algemene indruk was dat het goed was dat die dialoog deze middag zou worden gevoerd. Die kwam ook uit de verf. En de consensus achteraf was dat de zorgverzekeraars en de zorgverleners een gezamenlijke opdracht hebben om de zorgkosten te beheersen zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de zorg en de toegang ertoe. Voormalig ziekenhuisbestuurder Wim Schellekens maakte – via Twitter – ook meteen duidelijk wat daarin volgens hem de taakverdeling is: “Als de aanbieders meer op de kosten gaan letten en zorgverzekeraars meer op kwaliteit, dan moet je elkaar vinden”. Ieder weet dus wat hem te doen staat.

Delen