Aan de zijlijn

Vakbond Abvakabo FNV zegt een landelijk signaal te willen afgeven door uit de onderhandelingen met de Limburgse thuiszorgorganisatie De Zorggroep te stappen. Het plan om honderden medewerkers gedwongen te ontslaan vindt FNV onbespreekbaar. En het baart FNV zorgen dat overal in het land zorgaanbieders dergelijke stappen zetten. Een onnodige preventieve sanering, stelt de bond, want die zorgaanbieders kunnen nog niet weten wat de gevolgen zijn van de nieuwe wetgeving voor de langdurige zorg. “Die duidelijkheid is er pas deze zomer”, stelt Leo van der Elsen, voorzitter van de Limburgse afdeling van de bond.

Strikt genomen heeft hij gelijk, want de plannen voor de langdurige zorg moeten nog door de Eerste Kamer. Toch laat FNV met deze actie zien ver van de maatschappelijke realiteit af te staan. Het is inmiddels tot diep in de samenleving doorgedrongen dat de langdurige zorg er in de nabije toekomst heel anders uit zal komen te zien. De Eerste Kamer heeft al ingestemd met de Jeugdwet. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de Participatiewet en VGN heeft aangegeven blij te zijn met de veranderingen die daarin zijn aangebracht. Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn zich aan het voorbereiden op de nabije toekomst, waarin meer ouderen zelfstandig zullen blijven wonen. WeHelpen en andere informele initiatieven krijgen volop aandacht. Burgers hebben door dat zorg – vooral langdurige zorg – het belangrijkste thema wordt voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen.

Alleen Abvakabo FNV blijft zich gedragen alsof de oude wereld nog bestaat en nog te handhaven is. De Zorggroep heeft er vertrouwen op dat andere bonden – NU’91, CNV en FBZ – wél weten welke nieuwe wind er waait in de zorg en de samenleving, en snel akkoord zullen gaan met het sociaal plan dat aan hen is voorgelegd. Over een landelijk signaal gesproken.

Delen