Aan het infuus

Wie dacht dat het getouwtrek rond het Spijkenisse MC voorbij was, komt bedrogen uit. Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam trekt zich terug als aandeelhouder en zowel dit ziekenhuis als de andere twee aandeelhouders (Maasstad Rotterdam en Van Wehl Bethesda Dirksland) willen geen commentaar geven bij het besluit.

De belangrijkste vraag is nu natuurlijk wat die andere twee gaan doen en hoeveel mogelijkheden zij nog hebben, want de situatie rond Spijkenisse MC begint zo langzamerhand een beetje te lijken op trekken aan een dood paard. Dat ze in eerste instantie zeggen wel aandeelhouders te blijven, is begrijpelijk. Nu even vooral geen paniek zaaien, zal het devies zijn geweest dat deze boodschap heeft ingefluisterd. Paniek is er immers al jarenlang genoeg. De naamswijziging – eerst heette het ziekenhuis Ruwaard van Putten – heeft niet geholpen om de aandacht af te leiden van de zorgelijke geschiedenis van het ziekenhuis. In 2014 leed het een verlies van 6 miljoen euro (bijna 15 procent van de omzet) en ook in 2015 was de begroting niet sluitend te krijgen. Een reorganisatie die zestig fte kostte, mislukte, evenals een verschuiving van zorgvormen uit de coöperatieziekenhuizen naar Spijkenisse MC. Nu zijn nieuwe bezuinigingen nodig en wordt gezocht naar een juridische constructie waarbij het ziekenhuis geen WTZI-erkenning meer nodig heeft.

Dit laatste plan vergt overigens wel commitment van de medisch specialisten. Het is de vraag hoeveel tegenstand die nog kunnen bieden. Immers, als ze niet akkoord gaan en het ziekenhuis moet alsnog definitief zijn deuren sluiten, dan staan ze ook met lege handen. Ondertussen vraag ik mij af of de eerste van hen niet al eens in de wandelgangen tegen een collega heeft gezegd: “Voeren wij niet al een poosje een discussie over zinloos doorbehandelen?”

Delen