Aangepast onderwijs

De verpleegzorginstellingen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg het afgelopen half jaar heeft geïnspecteerd, voldoen grotendeels aan de normen voor veilige zorg. Ze hebben dus – zoals de Inspectie het noemt – de basis op orde. Hoofdinspecteur Anja Jonkers laat nu in een interview duidelijk doorschemeren dat ze er daarmee nog lang niet zijn. “Als je het als verpleeghuis al moeilijk hebt om de basis op orde te krijgen, zullen de inspanningen die de transities in de langdurige zorg met zich meebrengen het nog complexer maken”, zegt ze.

Maar Jonkers waarschuwt er ook voor dat de instellingen die het nu goed doen niet op hun lauweren kunnen rusten. “Het zijn niet steeds dezelfde instellingen die in een kwetsbare positie komen”, zegt ze. Een terecht waarschuwing, want nu het veld door de transities zo in beweging is, moeten grote beleidsbeslissingen worden genomen: locaties afbouwen bijvoorbeeld, of als zorgaanbieder beslissen wel of niet volledig te concentreren op hoogcomplexe zorg. Een foute beslissing kan verstrekkende gevolgen hebben. Daarom is het logisch dat de Inspectie volgend jaar ook instellingen gaat bezoeken waarvan ze het beeld heeft dat die het goed doen.

Ook in de personeelsmix moeten keuzes worden gemaakt. En het is goed dat Jonkers op dit punt aandacht vraagt voor het feit dat in het opleidingsniveau van de ROC’s een potentieel probleem schuilt. “Het lijkt erop dat die in hun curriculum nog onvoldoende de omslag hebben gemaakt naar cliëntgerichte zorg waarmee de aanbieders al wel bezig zijn”, stelt ze. Misschien schuilt juist hierin wel de grootste uitdaging voor de kwaliteitsontwikkeling in de verpleeghuiszorg.

 

Delen