Aansporing

Voor de jongste editie van De Eerstelijns interviewde ik Jeroen Struijs, onderzoeker bij het RIVM. Hij was betrokken bij onderzoek naar de ontwikkeling van integrale bekostiging van diabeteszorg in de eerste lijn. Voor de aanpak die Nederland hiervoor kent, met een hoofdaannemer en onderaannemers, bestaat internationaal veel meer aandacht dan wij denken, stelde hij. Struijs kreeg een fellowship aangeboden om in de Verenigde Staten verder onderzoek te doen naar innovatieve bekostigingssystemen in de zorg.

In de VS wordt nu in het kader van Obamacare ook gewerkt met integrale bekostiging, maar anders dan hier. Nederland streeft substitutie van zorg na van tweede naar eerste lijn door op basis van bundled payment van eerstelijns zorgaanbieders te voorkomen dat patiënten in het ziekenhuis moeten worden behandeld of opgenomen. De VS werkt ook met bundled payments, maar laat het ziekenhuis tot negentig dagen na ontslag van de patiënt verantwoordelijkheid dragen voor de kosten van diens zorg. De achterliggende gedachte is simpel: thuiszorg is goedkoper dan zorg in een revalidatiecentrum, wat ziekenhuizen zal aansporen tot structurele samenwerking met thuiszorgorganisaties. Uitgaand van strikte kwaliteitsindicatoren mogen ketenpartners een deel houden van de besparing die ze hiermee realiseren, een shared savings model dus.

VWS onderzoekt momenteel in hoeverre een dergelijk shared savings model binnen het huidige bekostigingssysteem mogelijk is. Daarbij zou het interessant zijn dit model niet alleen toe te passen op ketenpartners in de eerste lijn. De Amerikaanse aanpak om ziekenhuizen aan te sporen tot structurele samenwerking met de eerste lijn verdient zeker ook aandacht.

Delen