Achter de voordeur

In het vorige kabinet hadden we minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin. Rouvoet pleitte ervoor dat hulpverleners zo nodig “achter de voordeur” moesten kunnen komen om problemen met kinderen in het gezin voor te blijven of op te lossen. Nu hebben we dit niet meer nodig, want de nieuwe zorgverzekeraar Kiemer neemt deze functie van de minister over.

Kiemer – een merk van De Friesland zorgverzekeraar – presenteert een zorgpakket dat niet uitgaat van het credo dat de kinderen meeverzekerd zijn, maar dat zij juist centraal staan in het verzekerde pakket. Maar het biedt ook een continu beschikbare hulplijn voor ouders die vragen hebben over de opvoeding van hun kind.

Een belangrijk verschil met Rouvoet is in ieder geval dat niet een minister de mogelijkheid creëert om met de voet tussen de deur te komen. De ouders zelf kunnen kiezen voor een pakket waarin iemand buiten het gezin vergaand bij de opvoeding betrokken wordt als zij dit nodig vinden.

Vroeger hadden de pastoor of de dominee deze functie. Dat die het veld geruimd hebben, snap ik. Maar waar is ineens de oude vertrouwde huisarts gebleven, die het gezin kent? Die kan opvoedingsproblemen relateren aan de gezinssituatie. Dat werkt beter dan iemand aan de lijn krijgen die het gezin niet kent en die een geprotocolleerde vragenlijst begint af te werken als een verontruste ouder belt. Misschien moeten de huisartsen eens op marketingcursus om te leren hun unique selling points aan te prijzen aan hun klanten.

Delen