Achttien cent

Kan een korte behandeling even effectief zijn als een langere, bijvoorbeeld een hormoonbehandeling bij kinderen met een groeiachterstand? “Als dit blijkt, dan zijn we veel minder geld kwijt aan de behandeling”, zegt Marcel Daniëls van de Orde van Medisch Specialisten. “Hetzelfde geldt voor de vraag of je als patiënt met chronische neus- en bijholteontsteking beter af bent met een operatie of met medicijnen. Hier zitten enorme potentiële kostenbesparingen.”

De Orde wil deze kostenbesparingen inzichtelijk maken. Niet alleen voor deze twee, maar voor zeven veel voorkomende aandoeningen. Dit is de opmaat naar in totaal 35 geplande effectiviteitonderzoeken. Alleen: onderzoek kost geld. De Orde en de wetenschappelijke verenigingen investeren zelf al een miljoen euro in de onderzoeksopzet, maar om te kunnen starten met de eerste zeven onderzoeken is nog ongeveer drie miljoen euro nodig.

Pakweg achttien cent per inwoner van Nederland dus. Zullen we een fonds oprichten? Achttien cent moet iedereen kunnen missen. Het is in ons eigen belang bovendien. Effectiever behandelen betekent immers een substantiële en structurele verlaging van de zorgkosten. Het goede doel dat hiermee wordt gediend, zijn we dus zelf. Ik doe mee.

Delen