Afslag gemist

De berichten over het zorgakkoord volgden elkaar gisteren snel op. Eerst maakte Abvakabo bekend het akkoord af te wijzen. Vervolgens lieten de overige onderhandelingspartijen weten het zorgakkoord toch gewoon te presenteren. En even later heette het dat de onderhandelingen weer werden hervat en dat ze vooral over de thuiszorg zouden gaan. Maar ’s middags volgde dan toch wel degelijk de ondertekening van het akkoord.

De positieve Tweets over die ondertekening waren de rest van de middag niet van de lucht. Die waren ook volkomen terecht natuurlijk en die kwamen van alle partijen die daaronder een handtekening hadden gezet. Alleen Abvakabo staat dus aan de zijlijn. Maar het staat daar feitelijk veel meer te mokken over thuishulp dan oer thuiszorg. Dat is toch echt iets anders. Het besef is inmiddels breed doorgedrongen dat die thuishulp anders moet worden georganiseerd, omdat de manier waarop dit nu wordt gedaan onhoudbaar is. Mensen zullen meer in het informele circuit moeten gaan oplossen, want de overheid kan het niet opbrengen er financieel voor te blijven opdraaien.

Abvakabo stelt dat dit betekent dat nu heel veel mensen omgeschoold moeten worden. Maar het is de vraag voor hoeveel van hen dit geldt. Als de thuishulp wegvalt, ontstaat een lacune die beslist niet alle kinderen, mantelzorgers en buurtbewoners zelf kunnen of willen invullen voor de kwetsbare ouderen die deze thuishulp nodig hebben. Met andere woorden: er ontstaat een markt waarop de thuishulpen hun diensten tegen directe betaling kunnen gaan aanbieden. Maar daarmee worden werknemers ondernemers. En dat is natuurlijk geen ontwikkeling waaraan Abvakabo een boodschap heeft.

Delen