Afspraak is afspraak

Mark van Houdenhoven, CEO van de Maartenskliniek, vindt dat zorgverzekeraar VGZ het Ikazia Ziekenhuis tot financiële zelfmoord drijft door het te houden aan de contractafspraken voor 2019. Op die bewering valt natuurlijk wel wat af te dingen, want Ikazia was er zelf bij toen het contract werd gesloten en heeft dus het budgetplafond geaccepteerd dat daarvan onderdeel uitmaakt. Het is de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis zelf om op basis van de gemaakte afspraken te handelen.

Ook zijn opmerking ‘De keuzevrijheid van de patiënt wijkt voor het financiële belang van de zorgverzekeraar’ verdient nuancering. Hier had moeten staan: …van de verzekerde. Een zorgverzekeraar wil immers geen geld verdienen voor zichzelf, maar weegt in zijn handelen het financieel belang van de verzekerde mee. Het hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg is niet tot stand gekomen om de kas van zorgverzekeraars te spekken. Het is dus niet zo gek dat VGZ en Ikazia in het nieuws kwamen over het afgesproken budgetplafond. Het is eerder opmerkelijk dat deze berichtgeving zich tot nu toe beperkt tot één zorgverzekeraar en één ziekenhuis.

Aan het einde van zijn betoog doet Van Houdenhoven de oproep menselijke belangen en de kwaliteit van zorg niet uit te ruilen voor financiële belangen. Dat is een oproep met een beperkte houdbaarheidstermijn. Patiënten vinden weliswaar dat ze recht hebben op alle zorg, maar verzekerden willen dat hun zorgpremie niet te hoog wordt. Het moet uit de lengte of uit de breedte komen.

Delen