Alle verloven ingetrokken

De gemeenten worden in 2015 geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, verzorging en begeleiding van hun burgers. Dat is nog veilig ver weg. De aanbieders in de langdurige zorg  hebben dus nog wel even de tijd om hierop voor te sorteren. De gemeenten hebben immers toch nog slechts op hoofdlijnen een idee van wat er op hen af gaat komen. Die hebben geen haast. Toch?

Nou nee. Een aantal gemeenten blijkt nu al bezig de gemeentelijke zorginkoop van 2015 in de Wmo-setting voor te bereiden. De contouren hiervan willen ze voor het komende kerstreces rond hebben. En nu de eerste gemeenten zich hebben gemeld die zich hierop concentreren, zullen er snel meer gemeenten bijkomen die dit ook doen. Ze wachten dus niet tot zomer 2014, zoals de meeste aanbieders in de langdurige zorg nu nog aannemen. Ze hebben haast. Volgend jaar maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Laten ze het onderwerp tot na die tijd liggen, dan wordt het – met het samenstellen van de nieuwe gemeenteraad en het inwerken van de nieuwe wethouders – toch al snel augustus 2014 voordat ze er aan toekomen. Dan wordt het haastwerk en daar zitten ze niet op te wachten.

Achteroverleunen is er dus niet meer bij voor de aanbieders in de langdurige zorg. Ga nog gerust even op vakantie hoor, dat doen de wethouders en transitie-ambtenaren ook. Maar als die vakanties achter de rug zijn, pakweg half augustus, is het slim om met onmiddellijke ingang alle verloven in te trekken. Het is dan last call for boarding. Zorgaanbieders die er eind 2013 niet in slagen gemeenten duidelijk te maken waarom ze in de zorginkoop 2015 onmisbaar zijn, hoeven voor de contractering in dat cruciale jaar nergens meer op te rekenen.

Delen