Alleen op de wereld

“Ik ben teleurgesteld in de contracten die in de eerste ronde zijn aangeboden. Ik zie te weinig vernieuwing, te weinig experimenten, teveel doorgaan op de oude voet.’ Aan het woord is Martin Favié, voorzitter van Bogin (de bond van generieke geneesmiddelenfabrikanten) in het vaktijdschrift FarmaMagazine. De 750 miljoen euro besparing die op geneesmiddelen is gerealiseerd, komt volgens Favié niet uit het preferentiebeleid, maar is te danken aan het feit dat veel geneesmiddelen de laatste jaren uit patent zijn gegaan.

Maar het preferentiebeleid zorgt er wel voor dat een tekort aan geneesmiddelen kan ontstaan in de apotheek, stelt Favié. Dus komt Bogin met een alternatief beleidsvoorstel: binnen clusters van geneesmiddelen het bedrag vaststellen dat maximaal wordt vergoed. Onder dat niveau kunnen leveranciers met elkaar concurreren en vergoeden de zorgverzekeraars alles.

De zorgverzekeraars zeggen niets in het idee te zien. En in de interviews die ik de afgelopen maanden met diverse politieke partijen had over de openbare farmacie, ook voor FarmaMagazine, klinkt veelal precies hetzelfde geluid. In dezelfde editie waarin Favié aan het woord komt, zegt Hanke Bruins Slot van het CDA voorstander te zijn van het preferentiebeleid. Het moet worden voortgezet, stelt ze. De politieke discussie gaat hooguit over de vraag of het beleid nog verder kan worden uitgebreid of dat het zijn grens heeft bereikt, maar van beëindiging is geen sprake. Kortom, het voorstel van Bogin maakt geen schijn van kans. De apothekers zijn en blijven aan hun lot overgeleverd. Het feit dat de Amsterdamse apothekers die een kort geding aanspanden tegen Achmea – dat een eigen prijslijst hanteert – door de rechter in het ongelijk zijn gesteld, onderstreept dit.

Delen