Alleen samen

Zorggroep Alliade en ZuidOostZorg gaan toch niet fuseren. Ze meldden in augustus 2013 wel dit van plan te zijn, om beter te kunnen inspelen op de komende veranderingen in de ouderenzorg, maar de plannen zijn toch nog afgeketst. Niet omdat de partijen de potentiële voordelen van samen verdergaan niet zagen, maar omdat ze verschil van inzicht hadden in hoe die voordelen konden worden gerealiseerd.

Het is een verstandige conclusie van de twee organisaties. Meer bestuurders in de langdurige zorg schrikken op dit moment terug voor fuseren en dat is ook logisch. Een fusie vergt een sterke inhoudelijke focus, om de nieuwe fusiepartijen op elkaar af te stemmen en te zorgen dat de medewerkers ook de nieuwe eenheid en cultuur gaan ervaren. Daarvoor bestaat geen tijd nu alle aandacht op de snel veranderende buitenwereld gevestigd dient te zijn.

Toch is de conclusie van de twee organisaties ook vreemd. Ze stellen terecht dat ze snel en slagvaardig moeten kunnen handelen in het snel veranderende veld, maar ze stellen vreemd genoeg ook dat ze dit allebei beter alleen kunnen. Beter alleen? De toekomst in de ouderenzorg is aan de kennisgedreven netwerkorganisaties waarin alle partners vanuit hun eigen discipline expertise inbrengen. Alleen op die manier kan voor de ouderen een naadloos aanbod worden gecreëerd. Dat de partijen hiervoor niet hoeven te fuseren is waar. Maar voor hun doelgroep is het wel te hopen dat ze heel goed gaan samenwerken.  En liefst snel.

Delen