Ambitie

Tijdens de traditionele ‘Vierde dinsdag’-bijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland werd de Ambitie 2025 gepresenteerd, de visie van de zorgverzekeraars op de toekomst van de zorg en hun eigen rol daarbij. Naast de inhoud van het document zelf was ik vooral ook benieuwd naar de social- mediareacties erop. Een paar jaar geleden werd op Twitter alles over de zorgverzekeraars met felle afkeuring becommentarieerd. Nu, bij de presentatie van deze ambitie, zie ik dat veel minder gebeuren. Misschien blijft het aantal reacties beperkt omdat de presentatie wordt overvleugeld door de discussie over het eigen risico. Maar de reacties die er wel zijn, zijn overwegend milder dan in het recente verleden.

Als het aankomt op de praktische invulling, ligt er een uitdaging

Wat overheerst in de reacties is de boodschap: een mooie ambitie, maar nu de praktische invulling. Bij het onderdeel ‘Versterken van het vertrouwen in het zorgsysteem’ lezen we over ‘draagvlak in de samenleving’ en ‘stelling nemen in het publieke debat’. Dat stelling nemen in het publieke debat kunnen de zorgverzekeraars nadrukkelijker en ook structureler doen dan op dit moment gebeurt en vooral ook dichter bij het grote publiek dan ze nu doen. Het is een goede ontwikkeling dat zorgverzekeraars in toenemende mate gebruikmaken van verzekerdenpanels om te peilen hoe verzekerden aankijken tegen hun beleid. Maar daarmee zijn zorgverzekeraars voor de man in de straat nog niet de gesprekspartner die makkelijk benaderbaar is en mee discussieert over zijn zorgen over de zorg. Voor draagvlak in de samenleving is dit wel een voorwaarde. En als het aankomt op de praktische invulling van de ambitie, ligt daar dus een uitdaging.

Delen