Ambulante toekomst

Volgende week woensdag wordt in Den Haag de actiedag ‘Zorgen om de GGZ’ gehouden. Het actiecomité wil een einde aan de ontwikkelingen die de sector en de patiënten bedreigen, en wil de beschikbaarheid van goede ggz voor iedere inwoner van Nederland waarborgen.

Deze actiedag komt te laat. Het ministerie van VWS, de partijen in de ggz, de zorgverzekeraars en de patiënten- en familieorganisaties tekenden inmiddels het bestuurlijk akkoord voor vernieuwing van de ggz. En daarmee is een ingrijpende verandering in de ggz in gang gezet die met een demonstratie echt niet meer tegen te houden valt.

Het is ook de vraag of dat wenselijk zou zijn, want dit akkoord is er juist op gericht dat de ggz ook in de toekomst voor iedere inwoner van ons land beschikbaar blijft. Anders dan nu weliswaar. Maar met de suggestie dat het slechter zou worden, ben ik het op voorhand zeker niet eens. De kern is ambulantisering: een forse reductie van het aantal bedden in de ggz, die mogelijk wordt omdat de patiënt dichter bij zijn thuissituatie wordt behandeld. Natuurlijk valt dit te interpreteren als een bezuinigingsmaatregel en dat is het ook, maar die is ook nodig. En het is meer dan alleen dat. Zorg in de eigen omgeving van de patiënt betekent minder opname in een voor de patiënt vreemde omgeving waarin hij zijn regie voor een belangrijk deel in handen legt van anderen. Het betekent een betere aansluiting op de vertrouwde sociale omgeving van de patiënt en een groter beroep op diens zelfregie. Bovendien wordt de aandacht voor preventie vergroot. Veranderingen die ik met belangstelling tot stand zie komen.

Delen