Ammehoela!

Om maar met de deur in huis te vallen: fysiotherapeuten lijden. Zij lijden onder de contracten van zorgverzekeraars. Zij lijden onder het lage tarief waarvoor zij mensen dienen te behandelen, begeleiden en adviseren. En tegelijkertijd dienen fysiotherapeuten transparant te zijn, zeg maar glashelder in hun doen en laten. Daartoe organiseren zij zich in netwerken met betrekking tot kwaliteit, ondernemen, praktijkmanagement, EPD, en wat al niet meer. Dure systemen en auditbureaus moeten worden ingezet om aan het kwaliteitsbeeld van de zorgverzekeraar tegemoet te komen. Alleen dan is de almachtige zorgverzekeraar bereid enige opslag aan het al jaren achtergebleven tarief toe te voegen. Overigens niet in verhouding met de geleverde arbeid en gemaakte kosten. Om nog maar te zwijgen van de hoogspanning die door de fysiotherapiepraktijk trilt om te voldoen aan de inmiddels absurde eisen van EPD en HKZ. Alles volgens de richtlijnen, bij afwijken vermelden waarom.

In mijn praktijk gaan we voor de plusstatus. Een status die verzonnen is door de zorgverzekeraar. Het gehele 10 man tellende fysioteam dient zich dagelijks te vergewissen van topkwaliteit EPD. Om eenieder strak te zetten, hangen er zo een 10-tal lijsten op diverse plaatsen in de praktijk waar de weekresultaten van de fysiotherapeuten op vermeld staan. Deze lijsten worden wekelijks gecontroleerd en bij onvoldoende prestatie wordt er met betreffende fysiotherapeut gesproken en een verbetertraject ingezet. Later wordt dit per kwartaal nog eens uitgebreid gecontroleerd door externe instantie.

We controleren onszelf en laten ons controleren. De kwaliteit zou zo geborgd zijn en de patiënt zou het gaan merken. Het werken zou doelmatiger worden en het aantal behandelingen zou hierdoor dalen. Ammehoela!! Uit onderzoek van het CBS over het jaar 2012 komt naar voren dat het behandelgemiddelde fysiotherapie is gestegen van 17 naar 25. En dat betreft dan de pluspraktijken. Nota bene: de patiëntgebonden tijd van de pluspraktijk fysiotherapeut zou slechts 70 procent zijn. 30 procent van zijn tijd dient te worden geïnvesteerd in door de zorgverzekeraar opgelegde activiteiten. Daar ga je dan met je doelmatigheid en kosten besparen.

Waarom fysiotherapeuten laten lijden onder de last van de zorgverzekeraar die weer eens een konijn uit de hoed tovert? Gedrochten, verzinsels, extreme eisen, opgebracht door mensen die de ‘vloer ‘ niet kennen? Hoog opgeleide fysiotherapeuten werken als systeembegeleiders, als EPD-controleur, en zitten de hele dag voor een beeldscherm. Zo kan het niet, zo moet het niet: fysiotherapeuten moeten terug naar de vloer, terug naar de patiënt.

Vanzelfsprekend zien ook wij graag een strak EPD, maar dan geregisseerd door de eigen beroepsgroep, zonder dictaat van de zorgverzekeraar. Gebaseerd op de kwaliteitskenmerken die de fysiotherapeut voorstaat,  gehonoreerd met een marktconform tarief. De fysiotherapeut zal het in het huidige systeem niet lang meer trekken en dreigt uit het zorgbeeld te verdwijnen. Denk aan die patiënt die geen kant meer op kan. Kijk naar de hoge waardering van de patiënt. Een dikke acht!!  Zorgverzekeraar, denk daar eens aan. Kijk verder dan uw neus lang is.

Delen