Amplitie

Voor een aantal mensen is het misschien een nieuw woord: amplitie. Maar het gaat de komende tijd heel belangrijk worden in zorg en welzijn. Tenminste, als de sector verstandig is. In de context van werk betekent het: het versterken en vermeerderen van het welbevinden van alle medewerkers.

Yreene Koen en Seline van Keulen hebben het erover in hun boek Werken aan amplitie en het wordt ook al bestempeld (het jaar is negen dagen oud) als ‘de HR-trend van 2023’. Koen en Van Keulen zien het als een mogelijke oplossing om uitstroom te verminderen. Het is daarmee niet alleen belangrijk voor medewerkers, stellen ze, maar ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Ze voorspellen daarom de komst van de amplitiedeskundige in organisaties.

Luchtfietserij, zoals If Disney ran your hospital in 2004 was? Van Fred Lee horen we inderdaad niets meer. Maar toch. Onderzoeker Mark Hoijtink heeft het in zijn essay Op het punt van breken? over de dreigende uitstroom van sociaal werkers. Veertig procent overweegt op te stappen, stelt hij. En dat is niet alleen bedreigend voor hulpbehoevenden, maar op termijn ook voor het functioneren van de democratie.

‘Hoog tijd om de sociaal werkers meer centraal te stellen’

Het Integraal Zorgakkoord moest nog worden geschreven toen Hoijtink eind mei 2022 over dit onderwerp een lezing gaf tijdens de werkveldconferentie van de opleiding Social Work. Maar het is duidelijk dat de doelstellingen van dat akkoord zonder investering in het sociaal domein niet kunnen worden gerealiseerd.

Hoog tijd dus om de sociaal werkers meer centraal te stellen, voor zover dit niet al te laat is na de kaalslag die zich de afgelopen jaren heeft voltrokken in het sociaal domein. Als amplitie daarin een rol kan spelen, verdient dit woord het inderdaad om de HR-trend van 2023 te worden.

Delen