Not amused

Voor de nieuwsbrief FysioActueel interviewde ik deze week vertegenwoordigers van twee beroepsgroepen binnen de fysiotherapie: Bart Smit en Helen Andersson. Zij zijn de voorzitters van respectievelijk de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgeneeskunde (NVFS) en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Fysiotherapie (NVZF). En ze zijn allebei not amused over de recent aangetreden nieuwe bestuursleden van de koepel Koninklijk Nederlands Genootschap voor de Fysiotherapie (KNGF)

Hun woordkeuze liegt er niet om. “Volstrekt onwenselijk” zegt Smit. “Geen ervaren bestuurders meer die het verschil kunnen maken”, vindt Andersson. Uit het feit dat de zittende bestuurders Eke Zijlstra en Harry Gosselink kort na het aantreden van de drie nieuwe bestuurders hun aftreden aankondigden, kunnen we afleiden dat de onvrede van Smit en Andersson breder gedeeld wordt. Zijlstra en Gosselink kunnen zich niet verenigen met het voorgenomen beleid van een meerderheid van nieuwe leden in het algemeen bestuur, lieten ze weten.

Hoe nu verder? Het KNGF moet zich veel meer gaan positioneren op basis van de diversiteit die het vak tegenwoordig kenmerkt, stelt Smit. Doet de koepel dit niet, dan loopt ze het risico dat een aantal van de dertien beroepsverenigingen binnen de fysiotherapie zich gaan afsplitsen en een nieuwe koepel gaan vormen. Nu maar hopen dat een gewaarschuwd bestuur voor twee telt.

Delen