Andere accenten

Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, reageert zoals van hem verwacht mag worden op het onderzoek waaruit Finance Ideas concludeert dat acht van de tien ziekenhuizen volgend jaar verlies dreigen te gaan maken. Die reactie luidt: er moet geld bij om te investeren, want de geldproblemen remmen het investeringsniveau.

Wie de doelstellingen leest van het Integraal Zorgakkoord – waarvoor de NVZ heeft getekend – en van de werkagenda Passende zorg, begrijpt dat de accenten op dit moment juist elders liggen dan primair in investeren in ziekenhuiszorg.

Welke ziekenhuizen komen niet in de problemen en waarom niet?

Ziekenhuizen die in de problemen komen, zullen leningen opnieuw moeten financieren of zullen gedwongen moeten bezuinigen, stelt Finance Ideas. Met de doelstellingen van het IZA voor ogen is het de vraag of de banken in alle gevallen kritiekloos bereid zullen zijn om met geld over de brug te komen. Zo niet, dan is bezuinigen de enig overblijvende optie.

Dan wordt een ander facet van de door Finance Ideas voorspelde ontwikkeling interessant, namelijk de vraag welke ziekenhuizen niet in de problemen komen en waarom niet. Dat kan informatie opleveren die leerzaam is voor die andere tachtig procent. Vooropgesteld dat zij bereid zijn om van die ervaringen te leren en er zelf ook mee aan de slag te gaan.

Delen