Anderhalvelijns SEH

Igor Tulevski, bestuurder van De Sionsberg, zegt mogelijkheden te zien om de werkzaamheden van dit zorgcentrum in Dokkum rendabel uit te breiden met niet-levensbedreigende acute zorg  in de avonduren en de weekenden. Tulevski geeft hiermee een nieuwe impuls aan de discussie over de spoedzorg, die in die regio al veel langer loopt en waarin tot nu toe geen opening leek te kunnen worden gevonden.

Tulevski stelt met zijn plan 95 procent van de zorgbehoefte in Noordoost-Friesland te kunnen dekken. Om het plan te kunnen realiseren, wil hij de specialisten in de andere ziekenhuizen in de regio de diagnose op afstand laten stellen. Op dit moment liggen hun eigen afdelingen spoedeisende hulp vol. Maar als patiënten uit de directe omgeving van De Sionsberg voor basisdiagnostiek en kleine ingrepen (breuken, sneetjes, kleine trauma’s, buikpijn en druk op de borst waarbij geen sprake is van een infarct) niet meer naar de SEH van die andere ziekenhuizen hoeven te reizen, verandert dat natuurlijk en zouden die specialisten daar dus tijd voor hebben.

De basis van een interessante businesscase

De gemeenteraad van Noordoost-Friesland reageert enthousiast op het plan van Tulevski, lezen we op Twitter. De vraag is nu of hij de contractering ervoor rond krijgt, en of hij de specialisten in de andere ziekenhuizen meekrijgt. Ook moet de logistiek naar de ziekenhuizen met echte SEH’s goed geregeld zijn voor die patiënten voor wie toch meer nodig is dan De Sionsberg kan bieden.

Wat Tulevski hiermee feitelijk voor ogen heeft – gelet op de beperkte schaal van het zorgaanbod dat hiermee wordt gerealiseerd, en gelet op het feit dat De Sionsberg geen ziekenhuis (meer) is – is een soort anderhalvelijns SEH. Met inzet van moderne technologie bovendien. De basis van een interessante businesscase, noemt Tulevski het zelf. Een interessante gedachte is het zeker.

Delen