Anno wanneer dan?

“Vanochtend besluit genomen om NIET op 1-1-2014 te starten met #Anno12”, zo lazen we gisterenochtend op Twitter. De reden die erbij werd vermeld, was dat Achmea zijn premie voor 2014 had bekendgemaakt. Een van de volgende Tweets van de beoogde nieuwe zorgverzekeraar luidde: “Premies zijn verliesgevend. Er wordt ingeteerd op het vermogen. Kan niet oneindig. Is dus tijdelijk.” Starten met de beoogde 10.000 verzekerden is nu niet realistisch, was het bericht dat weer even later volgde. Maar: “Volgend jaar wel”, stond daar strijdbaar bij. Initiatiefnemer Rob Adolfsen van Anno12 gaat er dus blijkbaar van uit dat de premiedaling tijdelijk is.

We gaan zien of dit waar is. Achmea zelf laat weten dat de premiedaling (die betrekking heeft op de merken Agis, Avéro, OZF, Pro Life en Zilveren Kruis) haalbaar is vanwege scherpe afspraken met zorgaanbieders over kwaliteit en prijs en een verlaging van de medicijnprijzen. In het nieuwe regeerakkoord is een extra bezuiniging op geneesmiddelen afgesproken van 75 miljoen euro. En wat die scherpe afspraken over kwaliteit en prijs betreft, staan we in ieder geval in de ziekenhuiswereld nog slechts aan het begin. Het is dus maar de vraag of de premies volgend jaar weer omhoog gaan. Dat de verlaging van nu het nieuwe toetreders erg moeilijk maakt, zoals Anno12 ook stelde in een Tweet, is ontegenzeggelijk waar. Maar met een prijsdaling van ruim 7,5 procent bij een gevestigde partij is het de vraag hoeveel mensen hierover teleurgesteld zijn.

Delen