Apothekers in de spiegel

Met het Witboek Farmacie houden de apothekers zichzelf een kritische spiegel voor. Ze schetsen wat de rol van de apotheker in het hedendaagse zorgveld hoort te zijn, en koppelen daaraan vijf benodigde strategische acties. In de eerste drie daarvan – richtlijnen, opleiding, ICT – ligt de bal bij de apothekers zelf. De vierde strategische actie, bekostiging, kunnen de zorgverzekeraars laten voortvloeien uit de bereidheid van de apothekers om aan de eerste drie acties invulling te geven. En voor de vijfde strategische actie, de wet- en regelgeving, ligt de bal bij de overheid.

Met die eerste drie actiepunten hebben de apothekers voldoende om aan de slag te kunnen. In het tweede deel van het Witboek beschrijven ze de rol die ze kunnen vervullen in preventie en vroegsignalering. Beslist een lijst vol actiepunten die de meerwaarde van de apotheker kan bewijzen, maar tegelijkertijd wel een lijst die bij de Landelijke Huisartsen Vereniging voor flink wat beroering zal zorgen. “In al deze gevallen bespaart de apotheek in eerste instantie een gang naar de huisarts”, lezen we daar. Maar de huisarts ziet omgekeerd voor zichzelf dezelfde rol weggelegd in preventie en vroegsignalering. De domeinstrijd om de gunst van de patiënt op deze dossiers is dus in volle gang.

In ieder geval maakt het Witboek duidelijk dat de apothekers zelfkritisch zijn en bezig zijn zichzelf opnieuw uit te vinden. Dat dit geen vrijblijvende ontwikkeling is, maakte Bas Leerink (bestuurslid zorgverzekeraar Menzis) bij de presentatie van het document meteen duidelijk. Apothekers die niet meegaan met de geschetste ontwikkelingen, zullen de gevolgen hiervan merken, stelde hij. Met andere woorden: ook de openbare apotheek krijgt met selectieve zorginkoop te maken.

 

Delen