Arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt baart mij grote zorgen. Door de personeelstekorten in de gezondheidszorg staan zorgprofessionals in toenemende mate onder druk. Er is dringend actie nodig om hier verandering in te brengen.

Het is in ieders belang dat zorgprofessionals hun werkplezier weer terug krijgen. Dat ze hun werk weer met liefde en passie kunnen uitvoeren. Genoeg tijd hebben om naast de patiënt te kunnen staan, terwijl ze zich gewaardeerd weten voor hun inzet. We moeten weer terug naar de menselijke maat. Terug naar barmhartigheid, mededogen, empathie en compassie. Dat zijn de sleutelbegrippen in ons werk en onze werkrelaties. Dat is waarom zorgprofessionals voor hun beroep kozen.

Met het initiatief (Ont)RegelDeZorg lijkt een kentering ingezet. Er is nu ruim aandacht voor de hoge werkdruk als gevolg van alle regelgeving. Maar om structurele veranderingen te bewerkstelligen, moeten alle partijen de zeilen bijzetten. Daarbij roep ik bij deze ook artsen en paramedici wederom op om actie te ondernemen. Zij moeten de ruimte en tijd opeisen om hun vak uit te oefenen zoals zij dat zinvol vinden. Zodat zij weer naast de patiënt kunnen staan. Alleen dan kunnen we de achterdeur dichthouden, voorkomen dat er nog meer mensen de gezondheidszorg verlaten.

Het is in ieders belang dat zorgprofessionals hun werkplezier weer terug krijgen

Behalve dat zorgverleners de sector verlaten, kiezen steeds minder jongeren voor werken in de gezondheidszorg, afgeschrikt door berichten over hoge werkdruk en gebrek aan waardering. Speciale aandacht vraagt ook het onderwijs en opleiding, waar steeds meer studenten uitvallen.

Voor VvAA de taak om, met alle betrokken partijen, te blijven werken aan goede randvoorwaarden. Meedenken over de tekorten op de arbeidsmarkt, verminderen van regeldruk en terugbrengen van de waardering voor zorgprofessionals gaan daarbij hand in hand. Met maar één doel: een gelukkige zorgprofessional met genoeg tijd voor goede zorg aan zijn patiënten.

Delen