Het grote werk

Onlangs zijn de eerste resultaten van twaalf bijeenkomsten om te komen tot een reductie van overbodige regels in de gezondheidszorg, aan minister Bruins van VWS aangeboden. Daarmee werd de eerste fase afgesloten van een proces dat drie jaar geleden met Het Roer Moet Om (HRMO) begon en dat sindsdien door VvAA gefaciliteerd werd en sinds afgelopen jaar – onder het motto (Ont)Regel de Zorg – werd uitgerold naar andere zorgdisciplines. De verschillende beroepsorganisaties hebben loyaal deelgenomen aan bovenbeschreven schrapsessies.

De eerste fase is voorbij, maar het grote werk moet nog beginnen. Om te komen tot een succesvolle reductie van de complexiteit die de gezondheidszorg is ingeslopen, breekt nu de fase van doorpakken aan. En daarbij hebben we het dan onder meer over het verminderen van het enorme aantal indicatoren en het vervangen ervan door een beperkte set output-indicatoren, ondersteund door intelligente IT. Daarnaast hebben we het over een grote hoeveelheid verschillende kwaliteitssystemen, die ooit met de beste bedoelingen in het leven geroepen zijn, maar inmiddels in veel gevallen hun doel voorbijschieten.

De eerste fase is voorbij, nu breekt die van doorpakken aan

Om werkelijk tot reductie te komen, moeten we nu op volle kracht doorgaan met het ‘ontregelen’ van de zorg. Dat kan alleen als we met alle belanghebbende partijen blijven samenwerken, want ieder is deel van het probleem en moet een deel van de oplossing brengen. Dit complexe proces vergt verdergaande regie van de ministers, die zich de afgelopen maanden buitengewoon enthousiast en betrokken hebben getoond. Zij zien het grote belang van meer tijd voor de patiënt door minder regeldruk – ook met betrekking tot de schaarste op de arbeidsmarkt, die dwingt tot verhogen van de productie. Daarnaast moet de sector weer aantrekkelijk worden voor potentiële, nieuwe zorgprofessionals. Al met al een enorme opgave waarbij een duidelijke regisseur – die alle partijen bij elkaar brengt en houdt – noodzakelijk is. In dat opzicht hebben we geluk dat we tegenwoordig over twee ministers kunnen beschikken. En met de zorgprofessionals van HRMO, VvAA en beroepsorganisaties aan het roer, kan het niet anders dan de goede richting opgaan.

Delen