Arrogant

De PvdA in Dongeradeel velt een hard oordeel over de raad van bestuur en de raad van toezicht van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum. De bestuurders en toezichthouders hebben het overnameaanbod van zorgondernemer Loek Winter stelselmatig genegeerd, zegt de partij. En ik deel de mening van de PvdA dat het dom was om dit te doen, nu vanuit VWS het duidelijke geluid klinkt dat het niet meer ingrijpt als zorginstellingen failliet gaan. Winter geeft aan wel belangstelling te hebben voor het ziekenhuis en zelfs mogelijkheden te zien voor uitbreiding van het huidige zorgaanbod.

Op Skipr.nl lees ik een opmerkelijke reactie op de reikende hand van Winter, van ene ‘Anoniem’. Die stelt dat Winter geen oog heeft voor de belangen van de zittende medisch specialisten, omdat hij graag met specialisten in loondienst werkt. Het heeft dus pas zin om met Winter te gaan praten als het hele ziekenhuis wordt bedreigd met faillissement, stelt Anoniem.

Ik vind dit een kortzichtige stellingname. Bovendien is zijn opmerking dat Dokkum en de patiënten overname door Winter wenselijk vinden, maar dat zij het ‘gelukkig’ niet voor het zeggen hebben in het ziekenhuis, mateloos arrogant. Het ziekenhuis is er voor Dokkum en de patiënten, niet voor de medisch specialisten. Blijkbaar gaat Anoniem uit van de stelling dat alle medisch specialisten in Dokkum alles bij het oude willen laten en dus per se niet in loondienst willen werken. Maar als zij – door de omstandigheden gedwongen – nog uitsluitend kunnen kiezen tussen specialisten in loondienst zijn of specialisten van een failliet ziekenhuis, dan denk ik dat ze hun mening wel herzien.

Delen