Arts en obesitas

Een interessante lezing afgelopen vrijdag tijdens het congres Arts en Voeding, van de Amerikaanse endocrinoloog David Ludwig. Hij stelde dat obesitas enerzijds te beschouwen is als een persoonlijk falen van het individu om zijn energie in balans te houden, maar dat het anderzijds natuurlijk ook een typisch verschijnsel van de huidige samenleving is. Die is onvoldoende gericht op bewegen en biedt teveel prikkels om verkeerde keuzes te maken. Slechts een op de zes volwassen obese Amerikanen slaagt erin om 10 procent van zijn lichaamsgewicht te verliezen en het nieuwe gewicht een jaar vol te houden, stelde hij. Het lichaam vecht terug: het metabolisme vertraagt en het hongergevoel neemt toe. Minder eten en meer bewegen is slechts symptomatisch handelen.

Minder eten en meer bewegen is slechts symptomatisch handelen

Wat dan wel? Jaap Seidell (hoogleraar overgewicht, voeding en chronische ziekten aan de VU) gaf in een videoboodschap een waardevolle richting aan: bij een obees kind niet naar dat individuele kind kijken maar naar de wijk. Waarom is in de ene wijk 30 procent van de kinderen obees en in een andere wijk slechts 3 procent? Seidell deed de oproep aan huisartsen om afspraken te maken met hun omgeving – denk aan scholen, supermarkten en sportaccommodaties – want alleen een gecombineerde aanpak kan tot structurele verbetering van de gezondheidstoestand van die obese kinderen leiden.

Maaike de Vries van Keer Diabetes2 Om vertelde vervolgens dat er steeds meer zorggroepen zijn die samenwerken om type II diabetes terug te dringen. Dat is een goede ontwikkeling. Verder goed nieuws was dat bij dit zesde Arts en Voeding congres de zaal bomvol huisartsen zat. Hopelijk hebben ze de boodschap van Seidell goed tot zich laten doordringen.

Delen