Asterix in Breskens

De meningen over de bard Assurancetourix uit de strip Asterix en Obelix waren altijd verdeeld: zelf vond hij dat hij geweldig was en de rest van het dorp dacht daar anders over. Ik moest ongewild even aan hem denken toen ik de berichtgeving over Apotheek Breskens las. De rechter besliste eind vorige week dat deze apotheek niet beticht kan worden van aanmerkelijke marktmacht. Bijna iedereen zal het met de rechter eens zijn. Maar de Nederlandse Zorgautoriteit, die de apotheek hiervan juist wél beticht, laat in een reactie weten achter zijn eigen argumentatie te blijven staan.

Kom nou toch NZa, kijk eens even op de landkaart. Breskens, een dorpje met nog geen 4500 inwoners, is zo mogelijk een nog kleiner stipje op de wereldkaart dan het Gallische dorpje waar onze striphelden vandaan komen. En Menzis speelt als zorgverzekeraar nauwelijks een rol van betekenis in Breskens.

De Asterix van dit blijspel, apotheker Van Dalen, vertoont overigens wel dezelfde onverwoestbare vechtlust tegen Menzis en de NZa als Asterix en Obelix tegen de Romeinse overheersing. Het is hem dan ook gegund dat hij de bodemprocedure, waarvan de uitspraak op zijn vroegst in december te verwachten is, eveneens wint. Ik begrijp best dat Menzis zich op het standpunt stelt dat individuele afwijkingen van het preferentiebeleid ontoelaatbaar zijn, maar de juridische procedure tegen Apotheek Breskens moet zo langzamerhand meer gekost hebben dan het preferentiebeleid in die gemeente deze zorgverzekeraar de komende tien jaar kan opleveren. Ga liever contracten afsluiten voor 2012.

Delen