Baby’s in de berm

Wat wilde de regiomaatschap gynaecologie Zwolle en Meppel bereiken met de berichtgeving alle acute verloskundige zorg per 1 juli 2012 te concentreren in Zwolle? Wilde ze een doorbraak in de onderhandelingen forceren? Dat heeft ze dan in ieder geval heel onhandig gedaan door dit besluit eenzijdig bekend te maken terwijl de onderhandelingen met de ketenpartijen nog niet afgerond waren.

Christine Rompa, woordvoerder van Achmea, zegt dat de regiomanager van deze zorgverzekeraar niet op de hoogte was gebracht van het besluit van de gynaecologen, evenmin als de raden van bestuur van beide ziekenhuizen. Uit de berichtgeving op de website van de Meppeler Courant blijkt dat de verloskundigen er evenzeer door overvallen zijn. Ook de bevolking van Meppel is geschokt over het eenzijdige besluit en spreekt op Twitter zijn vrees uit over ‘Baby’s in de berm langs de A28’. “En zelfs burgemeester Westmaas van Meppel wist het niet, terwijl die toch in het overleg over de toekomst van de acute verloskunde in de regio een bemiddelende rol vervulde”, zegt Chiel Bos, voorzitter van het College Perinatale Zorg. “Dit is echt ongelofelijk dom van de gynaecologen.”

Gaan de gynaecologen nu hun zin krijgen? Rompa: “We zijn het op zich eens met de plannen voor de concentratie van de verloskundige zorg in de regio, maar de voorwaarden die we daaraan steeds hebben gesteld, blijven ook na deze kennisgeving van de gynaecologen volledig overeind. De ambulancezorg moet adequaat geregeld zijn en de zorg moet geleverd worden op basis van goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Op dit moment is ons nog onduidelijk of de datum voor de concentratie van de acute verloskundige zorg die de gynaecologen noemen – 1 juli – haalbaar is.” Dat valt nog te bezien, gelet op de reacties van de betrokken partijen.

Delen