Bananenschil

Zo verdeeld als de PvdA-senatoren gisteren waren over het aanpassen van artikel 13 van de zorgverzekeringswet, zo verdeeld zijn ook de reacties op het uiteindelijke ‘nee’ van de Eerste Kamer. Bij de zorgaanbieders die zich fel hebben gekant tegen de wetswijziging, knallen de champagnekurken. Zij hebben hun lobby succesvol gevoerd.

De zorgverzekeraars daarentegen spreken van een teleurstelling. Zij vinden dat hen hiermee een belangrijk instrument wordt onthouden om de komende jaren goed te kunnen sturen op de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Over het feit dat hierover afspraken zijn gemaakt in het kader van de zorgakkoorden die zijn afgesloten met de zorgaanbieders, de patiëntenvertegenwoordigers en de minister zal het laatste woord nog niet gezegd zijn. Wat is immers nog de waarde van die akkoorden? Edith Schippers heeft een probleem nu. Haar gezichtsverlies van gisteren is veel groter dan dat van 5 april 2011, toen de Eerste Kamer zich tegen haar wetsvoorstel voor het elektronisch patiëntendossier keerde.

Wat het nee van de drie PvdA-senatoren betekent voor de verhoudingen tussen de coalitiepartijen VVD en PvdA in de Tweede Kamer laat zich raden. Het is maar goed dat deze Kamer een kerstreces heeft, dat geeft even de tijd om de gemoederen te laten bedaren. Of die na het reces voldoende bedaard zijn om toch weer samen verder te kunnen, gaan we in januari zien. Gelet op de peilingen zitten beide partijen in ieder geval niet op verkiezingen te wachten.

Delen