Basisprincipes en grondrechten

Een belangrijke basis voor een vrije, doch sociale en rechtvaardige samenleving is gelijke kansen ongeacht afkomst, geloof of ras. De belangrijkste pijlers hiervoor zijn wellicht het recht op goede gezondheidszorg, goed onderwijs en privacy voor alle burgers. Het is essentieel dat mensen gestimuleerd worden om er zelf wat van te maken en dat ze hun leven zo veel mogelijk ook in eigen hand kunnen nemen.

Wijziging artikel 13 van de Zorgverzekeringswet dreigt in de vooravond van het ingaan van de referendumwet  door de Kamers heen gedrukt te worden. Vele burgers verliezen dan de vrije keuze aan wie zij hun gezondheid en leven toe gaan vertrouwen. Immers, een op dat moment niet bij de zorgverzekeraar in de smaak vallende zorgverlener kiezen, is straks voor velen financieel niet meer haalbaar. De vrije keuze bij een restitutiepolis wordt een wassen neus. Vele goede zorgverleners, die zich niet willen conformeren aan de wensen van de verzekeraar, zullen namelijk langzaam een financiële ‘hongerdood’ sterven.

Geen akkoord, zorg- noch regeerakkoord, rechtvaardigt verloochening van je basisprincipes

Het verdwijnen van de basisbeurs ondermijnt een tweede pijler van onze samenleving. Ook de zoon of dochter van de accountant, bakker, loodgieter of de bijstandsmoeder heeft nu het recht om zonder grote schulden goed onderwijs te genieten en kan zo iets moois van het leven maken. Dat verdwijnt nu om misschien op de ‘lange termijn geld te kunnen besparen’?

De derde pijler, privacy van de burger wordt onder huidig bewind stelselmatig onderdruk gezet. Cameratoezicht, het linken van bijvoorbeeld parkeermetergegevens met databases voor hele andere doeleinden, maar ook het makkelijk beschikbaar maken van iedereens medisch dossier via het Landelijk SchakelPunt, wanneer opportuun geacht , voor allerlei partijen inclusief de zorgverzekeraar.

Beste burgers, in het bijzonder leden van de PvdA, VVD, D66, SGP en CU, roep uw partijtop op om deze pijlers niet op te geven. Regeren is goede keuzes maken. Basisprincipes en grondrechten van de burger zijn echter niet te koop en kunnen dus ook niet uitgeruild worden. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Delen