Be good and tell it

Een Tweet van gynaecoloog Alec Malmberg gisteren die tot nadenken stemt: “Selectieve inkoop zorgverzekeraar vraagt om selectieve verkoop zorgaanbieder. Toch?” Ja, Alec Malmberg, je zou denken van wel. Het is niet de bedoeling dat de zorgaanbieders als makke schapen afwachten of ze aan het einde van het jaar wel of niet een papiertje onder de neus geduwd krijgen waaronder ze hun handtekening mogen zetten voor volgend jaar. Ze kunnen er zelf veel aan doen om een actieve stem in het verhaal te houden. De richtlijnontwikkeling van de wetenschappelijke verenigingen staat daarbij natuurlijk voorop.

De Tweet van Malmberg suggereert echter dat zorgaanbieders meer kunnen doen dan dat. Ook hier is het antwoord ja. Zorgaanbieders kunnen voor zichzelf bepalen waarin ze goed zijn.

Malmberg doet dit bijvoorbeeld op zijn Twitteraccount heel duidelijk door te vermelden dat hij actief is op het gebied van incontinentiebehandeling en verzakkingen. Nu ken ik de beste man niet, maar misschien houdt hij zich daar wel veel liever mee bezig dan met bevallingen.

Zo zullen er ongetwijfeld ook huisartsen zijn die het liefst alleen chronische patiëntgroepen behandelen. Tandartsen die bij voorkeur de hele dag orthodontie verrichten of alleen aan kindergebitten willen sleutelen. Of neurologen die zich op detailniveau verdiepen in epilepsie en daarin experts worden die patiënten meer te bieden hebben dan een collega met een meer generalistische instelling.

De basis van het proces van selectieve contractering is dat niet ieder ziekenhuis goed kan zijn in álle medische verrichtingen. Die lijn is door te trekken naar zorgprofessionals, die waarschijnlijk ook niet zullen excelleren in alle deelaspecten van hun vakgebied. Dus dames en heren: bedrijf marketing. Vertel waar u goed in bent en waarop u wilt worden afgerekend als individuele beroepsbeoefenaar. Spannende tijden breken aan.

Delen