Beeldvorming

Op 27 september gaf minister Kuipers het startsein voor de campagne ‘THE NEXT LEVEL DOKTER’, een uitstekend initiatief van de SBOH (werkgever van artsen in opleiding) en de opleidingen van artsenberoepen buiten het ziekenhuis om te stimuleren dat meer basisartsen kiezen voor een specialisme buiten de ziekenhuismuren. Er is immers een groot tekort aan huisartsen, verslavings­­artsen, jeugdartsen en specialisten ouderenzorg. Aan de andere kant is er een ‘stuwmeer’ van 16.000 basisartsen die niet in opleiding zijn. Het overschot zou ruimschoots de huidige tekorten kunnen oplossen.

“Het overschot zou ruimschoots de huidige tekorten oplossen”

Op de bijeenkomst werd gesteld dat meer studenten toelaten tot de opleiding geneeskunde niet een goede interventie is, evenmin als het creëren van meer opleidingsplaatsen dat is. Immers, de opleidingen voor artsen buiten het ziekenhuis benutten hun maximaal aantal plekken niet. Daarnaast hebben alle opleidingen te kampen met een significant aantal jonge collega’s die om wisselende redenen afhaken.

Naast het verbeteren van werkomstandigheden en het verminderen van administratieve rompslomp is het nodig om te zorgen voor een realistischere beeldvorming van het artsenvak bij studenten. Uit onderzoek blijkt dat de beelden niet overeenkomen met de werkelijk­heid die zich manifesteert tijdens en aan het einde van hun opleiding. Deze ‘mismatch’ draagt bij aan teleurstelling, twijfel en gebrek aan positieve zin om überhaupt een specialisme te willen kiezen. De zittende medische gemeenschap moet deze handschoen opnemen, te beginnen met de verantwoordelijken voor de medische curricula.

Dat mijn dochter, net begonnen aan haar eerste jaar, een wervelend introductiecollege krijgt van een jongeman in een witte jas die op heroïsche wijze (‘het leek wel Grey’s Anatomy’) vertelt over het trauma dat afgelopen nacht werd binnengebracht, illustreert dat dit vraagt om aanzienlijke wijzigingen in het curriculum.

VvAA denkt met het collectief van ruim 130.000 zorgprofessionals graag mee!

Delen