Vol energie

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik betrap me erop dat mijn hoofd vol zit. Vol ervaringen en gedachten over heel veel zaken. Ervaringen in mijn werk als huisarts in coronatijd die me nog niet echt willen loslaten. De contacten met patiënten op afstand enerzijds, maar anderzijds juist in nauwe verbondenheid daar waar het leed dat COVID aangericht heeft om de hoek kwam kijken. De relatieve, soms wat onheilspellende rust op mijn spreekuren en tegelijkertijd de enorme onrust aan de telefoon en bijbehorende werkbelasting voor de assistenten in de praktijk. Wat hebben zij een prestatie van formaat geleverd! Gedachten over het moeizaam kunnen volgen van de vaccinatiestrategie en de hortende en stotende informatie hierover vanuit de overheid met alle gevolgen van dien. Mijn begrip en soms ook onbegrip over de daaruit voortvloeiende stevige meningen. Vaak online opgetekend in pittige oneliners van weliswaar betrokken, maar niet altijd eindverantwoordelijkheiddragende collega’s. Vaak invoelbaar, maar niet altijd navolgbaar. 

‘Ik ervaar enige hapering in het maken van plannen’

Het blijft in mijn hoofd zitten en maakt dat ik enige hapering ervaar in het maken van plannen voor de komende maanden. Gelukkig weet ik dat een weekje op zee mij vaak helpt. Want plannen en voornemens zijn er natuurlijk wel. Zo wil ik mijn verruimde consulttijden blijven vasthouden. Ik wil proberen wat minder snel conclusies te trekken over zaken die ik in de media voorbij zie komen en neem me voor vaker het gesprek hierover met betrokkenen op te zoeken. Ik denk dat ik het kan samenvatten in het voornemen meer te luisteren, dan te praten. Dat willen we ook bij VvAA. De eerste voorstellen om u meer te betrekken bij de koers van deze unieke ledenorganisatie hebben we tijdens de ALV van 22 juni besproken. Met corona hopelijk achter de rug of hanteerbaar, gaan we na de zomer weer vol energie aan de slag. Maar eerst vakantie!

Delen