Beeldvorming

Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) wil met een eigen zorgpolis komen, die goede zorg belooft zonder dat de patiënt ver hoeft te reizen. Volgens nos.nl zien die ziekenhuizen niets in de plannen voor concentratie van zorg, omdat patiënten dan verder moeten reizen. Telegraaf.nl gaat hierbij zelfs zo ver te stellen dat die concentratie het doel heeft het aantal ziekenhuizen te halveren.

Van zulke berichtgeving word ik zo hopeloos moe, omdat ze zo selectief en populistisch omgaan met de werkelijkheid. Het gaat er helemaal niet om dat er te veel ziekenhuizen zijn, maar dat er te veel ziekenhuizen zijn die allemaal precies dezelfde behandelingen aanbieden. En de discussie die hierover wordt gevoerd, gaat niet alleen over concentratie, maar over concentratie én spreiding van ziekenhuisfuncties. Dus: dichtbij als het kan, voor basiszorg. En verder weg als het moet, voor de hoogcomplexe zorg die slechts op een beperkt aantal plaatsen in het land op topniveau wordt geboden.

Misschien zijn er in de toekomst dus juist wel méér ziekenhuizen: kleine regionale aanbieders die excelleren in basis medisch specialistische zorg en die samenwerken met een beperkt aantal topklinische en academische centra. Maar het kunnen ook minder ziekenhuizen zijn en meer anderhalvelijns centra, wie zal het zeggen. Maar nu al zeggen dat je weet dat het toekomstige ziekenhuislandschap in het nadeel van de patiënt zal zijn en daartegen in verweer komen, is weinig constructief.

Verder vraag ik mij af hoe deze polis de belofte gaat waarmaken over de volle breedte goede zorg dichtbij aan te bieden. Voor de hoogcomplexe zorg gaan de zorgverzekeraars die algemene ziekenhuizen echt niet contracteren. Of bedoelt SAZ alleen de basiszorg? Zo ja, dan moet het beter communiceren. En waar haalt de patiënt dan de hoogcomplexe zorg vandaan als hij die nodig heeft?

Delen