Begin bij de patiënt

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving neemt in haar advies over digitale zorg een nuchter standpunt in: blijf kritisch, voorkom ongefundeerd technologieoptimisme en investeer in praktijkgericht onderzoek.

De Raad geeft verder het advies prioriteiten te stellen. Dat ze daarbij voorrang geeft aan digitalisering in de zorg die helpt om het personeelstekort terug te dringen is op zich begrijpelijk. Personeelstekort is nu al een groot probleem in de zorg en dat zal in de komende jaren alleen maar erger worden. Toch kan ook de vraag worden gesteld of dit de enig mogelijke prioritering is. Een optie is ook voorrang te geven aan digitalisering van zorg waarvan de patiënt blij wordt. De chronische patiënt bijvoorbeeld. Digitale zorg faciliteert die patiënt om het dagelijks leven voorop te kunnen blijven stellen en zo weinig mogelijk gehinderd te worden door de beslommeringen die die chronische ziekte met zich meebrengt.

‘Geef voorrang aan digitalisering van zorg waar patiënt blij van wordt’

Gelet op het grote aantal chronische patiënten in ons land, valt met het bewandelen van deze route veel winst te behalen. Met als mooi uitvloeisel dat het ook nog eens leidt tot ontlasting van zorgpersoneel en dus bijdraagt aan het terugdringen van dat personeelstekort. Bovendien: persoonlijke zorgcontacten vermijden die vermeden kúnnen worden blijft voorlopig echt nog wel nodig. Het coronavirus is nog lang niet weg. Iets wat ook goed uit te leggen valt aan patiënten.

Tot slot zal de patiënt als uitgangspunt nemen niet alleen die patiënt tevredenstellen, maar ook op sympathie kunnen rekenen bij diens behandelaars. Iedere zorgprofessional wil immers tevreden patiënten.

Delen