Beperkt online

Het aantal ziekenhuizen dat de patiënt online inzage geeft in diens eigen medische gegevens stijgt, maar erg hard gaat het nog niet. Van de tachtig ziekenhuizen in ons land beschikken er nu 28 over een patiëntportaal, blijkt uit onderzoek van Nictiz. Nog steeds niet heel veel dus, en de inhoudelijke verschillen tussen die portalen zijn ook nog steeds vrij groot.

Nictiz zegt te verwachten dat het aantal ziekenhuizen dat zo’n portaal heeft verder zal groeien. En het voegt eraan toe dat dit niet alleen belangrijk is omdat de patiënt het wil, zoals blijkt uit recent onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland, maar ook omdat de patiënt de behandelaren van waardevolle informatie kan voorzien over zijn medicatiegebruik. Een terechte opmerking van Nictiz natuurlijk. Maar ook: niet echt nieuws. Je vraagt je toch een beetje af waarom het actief en structureel gebruikmaken van deze bij de patiënt aanwezige kennis niet al lang een prestatie-indicator is.

Tegelijkertijd is het wel de moeite waard om even een kritische noot te plaatsen bij het gegeven dat ‘de patiënt’ die online inzage in zijn medische gegevens zo belangrijk zou vinden. Ja, het groepje patiënten dat hier niet aflatend over Twittert vindt dat inderdaad wel degelijk. En gelijk hebben ze hoor, begrijp me goed. Maar het grote publiek? Ik ben in real life nog geen enkele patiënt tegengekomen die zegt: ‘Bieden jullie geen online inzage? Dan ga ik naar een ander ziekenhuis’.

Delen