Beroep: mantelzorger

“Hoeveel signalen zijn nodig voor een fundamenteel debat?”, vroeg SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten zich eerder deze week af. Ze reageerde hiermee op het bericht dat gemeenten nauwelijks respijtzorg inkopen. Respijtzorg speelt een belangrijke rol om mantelzorgers die overbelast dreigen te raken even te ontlasten zodat ze op adem kunnen komen en er weer een tijdje tegen kunnen. Het is terecht dat Leijten aandacht vraagt voor dit onderwerp. Tegelijk is wel de vraag aan de orde welke invulling het fundamenteel debat dat zij wil voeren precies moet krijgen.

ANBO, belangenorganisatie voor ouderen, stelt dat een groot deel van de ouderen er helemaal geen moeite mee heeft om mantelzorg in te kopen in plaats van naasten te vragen om hulp te verlenen. Een goede ontwikkeling, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Degene die de mantelzorg inkoopt, hoeft zich niet bezwaard te voelen om naasten in te schakelen om iets voor hem over te hebben. Door de zorg in te kopen, wordt hij niet afhankelijk van hen. Het feit dat hij er iemand voor inhuurt en betaalt, betekent dat hij eisen kan stellen aan de mantelzorgdienstverlening. Bovendien ontstaat hiermee werkgelegenheid.

Over een paar jaar kijken we er helemaal niet meer van op als iemand op een feestje zegt: “Mijn baan? Ik ben mantelzorger.”

Delen