Beroepsgeheim

Maarten van Amerongen is jurist letselschade bij VvAA

Maarten van Amerongen is jurist letselschade bij VvAA

Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en aan niemand openbaren. Moge ik, als ik deze eed getrouwelijk houd, vreugde vinden in mijn leven en in de uitoefening van mijn kunst, maar moge het tegenovergestelde het geval zijn indien ik hem schend.

Zowel de artseneed als verschillende wetboeken stellen dat zorgprofessionals – behoudens toestemming van de patiënt, meldplicht, conflict van plichten of meldrecht – medische gegevens niet aan derden doorgeven. Maar hoe beschermd is uw beroepsgeheim nog?

In juli van dit jaar schreef dagblad Trouw over een conceptwetsvoorstel waarbij artsen een meldplicht krijgen wanneer zij fraude vermoeden. Dit voorstel heeft met name betrekking op de werkzaamheden van verzekerings- en keuringsartsen. De financiële belangen zijn politiek beschouwd blijkbaar belangrijker dan uw geheimhoudingsplicht. Gelukkig bent u als arts uitstekend in staat om de juridische betekenis van het woord fraude te beoordelen. Toch? Mijn vraag is wat de volgende stap zal zijn. Informatieverstrekking bij verdenkingen van een strafbaar feit door een van uw patiënten?

Blijven onafhankelijkheid en geheimhoudingsplicht van bedrijfsartsen wel overeind?

In 2011 gaf ruim 20 procent van de bedrijfsartsen in een onderzoek van het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid aan, niet volledig onafhankelijk te kunnen werken. Van hen werd 42 procent weleens door de werkgever benaderd voor medische gegevens. Blijven de onafhankelijkheid en geheimhoudingsplicht van bedrijfsartsen wel overeind?

DBC-codes zijn soms zo specifiek dat de gemiddelde medewerker van de klantenservice van de zorgverzekering al kan achterhalen waar uw patiënt aan lijdt. Privacyverklaring of niet, met name de ggz-zorgverleners klagen steen en been over de informatiehonger van zorgverzekeraars. Maar ja, artikel 87 Zorgverzekeringswet en de materiële controle geven u de verplichting om deze gegevens te verstrekken. Een hellend vlak?

Delen