Teamgeest

Kristien Struwe is senior jurist bij VvAA Rechtsbijstand

Kristien Struwe is senior jurist bij VvAA Rechtsbijstand

Als juristen bij VvAA Rechtsbijstand krijgen wij regelmatig te maken met samenwerkingsproblematiek van medisch specialisten. Onze bemoeienis varieert van af en toe souffleren vanuit de achtergrond tot intensieve juridische interventie en het voeren van procedures. Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd voor medisch specialisten, want wie is er nu eindverantwoordelijk bij samenwerkingsproblemen, het ziekenhuis of het medisch specialistisch bedrijf (MSB)?

In verband met de invoering van de integrale bekostiging met ingang van 1 januari 2015 zijn de individuele toelatingsovereenkomsten vervallen en vervangen door een samenwerkingsovereenkomst tussen het ziekenhuis en het MSB. Dat is meestal een maatschap of een coöperatie van vrijgevestigde medisch specialisten. In zo’n overeenkomst is vaak een artikel opgenomen waarin is bepaald dat de medisch specialisten zorgdragen voor goede verhoudingen in collegialiteit en teamgeest binnen het MSB, het ziekenhuis en de organisatorische eenheid. Dat is niet de meest in het oog springende bepaling maar ik denk toch een belangrijke. In de individuele toelatingsovereenkomst was zo’n bepaling niet opgenomen.

Alle betrokkenen zullen zich serieus moeten inspannen om de samenwerking te verbeteren

Nu met zoveel woorden in de samenwerkingsovereenkomst tussen het ziekenhuis en het MSB is vastgelegd dat medisch specialisten verantwoordelijk zijn voor een goede samenwerking, kunnen medisch specialisten daar nog eerder dan voorheen op worden aangesproken. Ook als een medisch specialist medisch-inhoudelijk prima functioneert. Een overeenkomst schept namelijk verplichtingen. Ik verwacht dat in de toekomst zowel het bestuur van een MSB als een ziekenhuis een beroep zal gaan doen op deze bepaling op het moment dat er sprake is van samenwerkingsproblematiek. Uiteraard kunnen ook medisch specialisten een beroep doen op deze bepaling. Alle betrokkenen zullen zich serieus moeten inspannen om de samenwerking te verbeteren. Lukt dat niet, dan kan dat uiteindelijk leiden tot het gedwongen vertrek van de medisch specialist in kwestie. Met andere woorden: teamgeest is echt belangrijk!

Delen