Conceptnotulen ALV online

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Vereniging VvAA vond plaats op 21 juni. Voor het eerst was het weer mogelijk om de ALV fysiek te bezoeken. Een deel van de deelnemers volgde de ALV via een live-verbinding.

Op deze vergadering is fysiotherapeut Nathan Hutting benoemd tot bestuurslid. Miriam Stoks (apotheker) en Tijmen Hiep (tandarts) zijn herbenoemd voor een termijn van drie jaar. Ook heeft het bestuur voorgesteld de contributie met ingang van 1 januari 2023 te verhogen. Voor studenten blijft het lidmaatschap gratis. Verder stond ledenparticipatie op de agenda; na instemming ligt er nu een principeakkoord om een ledenraad te gaan vormgeven. Dit onderwerp komt ter tafel in een extra ledenvergadering op 11 oktober. De conceptnotulen vindt u op www.vvaa.nl/alv.

Delen