Best kept secret

Het hing al een poosje boven de markt, maar nu lijkt de kogel toch echt door de kerk. De persoonlijke verzorging gaat hoogstwaarschijnlijk niet naar de gemeenten, maar wordt ondergebracht in de Zorgverzekeringswet. De al zo veel besproken knip tussen de verpleging en de verzorging zou daarmee van de baan zijn. Als staatssecretaris Martin van Rijn deze keuze inderdaad omarmt – en daar lijkt het nu dus echt heel sterk op – heeft hij heel veel mensen blij gemaakt. De positieve reacties op het nieuws op Twitter waren, kort na de bekendmaking door Zorgvisie, niet van de lucht.

Het bericht kwam slechts een dag na de formele bekendmaking door VWS dat in 2014 nog niet zal worden gekort op het budget voor persoonlijke verzorging. Dit zal in de jaren daarna echter wel gebeuren, want de overheveling van de persoonlijke verzorging uit de AWBZ naar de Zvw zal gepaard gaan met een structurele korting van 600 miljoen euro. Het goede nieuws voor Van Rijn is dat deze besparing veel hoger is dan de besparing die met het oorspronkelijke transitieplan voor de persoonlijke verzorging te realiseren zou zijn geweest. De beoogde bezuiniging bij de gemeenten zou niet realistisch zijn, zo was de verwachting. Deels omdat de knip tussen verpleging en verzorging de uitvoering duur zou maken, en deels omdat de gemeenten voor hun nieuwe rol een uitvoeringsorganisatie zouden moeten optuigen.

Wat in het nieuwe plan blijft, is de opdracht – nu aan de thuiszorgaanbieders – om veel meer dan thans gebeurt de zelfredzaamheid van patiënten te stimuleren. Patiënten zullen korter in behandeling zijn, dus het zorgvolume zal dalen. Aanbieders als Buurtzorg Nederland, Zorgaccent en Amstelring laten zien dat dit kan. De vraag is nu welke andere thuiszorgaanbieders op tijd in staat zijn dit model te volgen.

Delen