Best practice

Het Zeeuwse Admiraal de Ruyter Ziekenhuis maakt een goede ontwikkeling door, maar trekt daar de verkeerde conclusie uit. In het ziekenhuis worden dit jaar minder patiënten opgenomen en minder operaties uitgevoerd dan vooraf gepland was. Heel goed, denk ik dan. Patiënten hebben immers niets in een ziekenhuis te zoeken, tenzij het echt niet anders kan. Misschien zijn ze gezonder gaan leven, misschien vinden ze de zorg in België of Zuid-Holland beter en gaan ze dus liever naar de ziekenhuizen daar. Of misschien is de eerste lijn versterkt, zodat meer patiënten zonder een opname kunnen worden geholpen.

Niets meer aan doen, denk ik dan. Het is immers volledig in lijn met het overheidsbeleid dat patiënten zo veel mogelijk dichtbij huis worden geholpen en zo veel mogelijk uit het ziekenhuis worden gehouden. De Zeeuwse regio is blijkbaar een koploper in dit proces. En dit betekent dat het ADZR in overleg met de zorgverzekeraar kan werken aan gefaseerde afbouw van de productie.

Maar helaas, het ziekenhuisbestuur begrijpt er niets van. Het gaat gerichte actie ondernemen om meer patiënten binnen te halen. Hoe precies blijft vooralsnog onduidelijk. Er komen extra spreekuur- en verrichtingensessies, de operaties worden beter verdeeld over de locaties en de medisch specialisten moeten meer gestandaardiseerd gaan werken. Maar komen de patiënten dan ook? Gaan die dan massaal zeggen: ‘Dat is een efficiënt ziekenhuis, daar wil ik ook wel eens geopereerd worden. Snel naar de huisarts voor een verwijsbriefje’? Ik dacht het niet. En dat is maar goed ook.

Ik stel voor het ADZR te positioneren als best practice voor de ontwikkeling van de ziekenhuiszorg. Voor volgers wordt een subsidiepot gecreëerd.

Delen