Beter in het verzorgingshuis

Adviesbureau Berenschot voorspelde recent dat door de voorgenomen kabinetplannen de komende jaren achthonderd verzorgingshuizen van de landkaart zullen verdwijnen. Virtueel Verzorgingshuis hoopt hen een digitaal alternatief te kunnen bieden, waardoor het verdwijnen van al die huizen helemaal niet zo erg is. Want – zo lezen we in een verzorgingshuis – opname in een verzorgingshuis is belastend voor alle betrokkenen.

Maar is dit wel zo? Sociaal wetenschapper Brigitte Bloem denkt hier heel anders over. Zij promoveerde recent op langlopend onderzoek (1992 – 2009) aan de VU onder 3800 ouderen. En zij concludeert juist: ouderen leven op in het verzorgingshuis. In een kort interview in Het Parool zei ze hierover afgelopen maand: “Ouderen zelf en ook de overheid associëren zelfstandig wonen met controle over het eigen leven, maar dat er voor je wordt gezorgd en dat je tussen mensen in eenzelfde levensfase woont, kan juist meer mogelijkheden geven.” Bloem denkt dat er veel te gemakkelijk van wordt uitgegaan dat in de eigen omgeving blijven wonen het beste voor ouderen is. Terwijl op dezelfde plek blijven op het moment dat veel buurtgenoten verhuizen en plaatsmaken voor nieuwe buren met een andere leefstijl juist ook voor isolement kan zorgen.

Het debat over ouderen moet dus anders worden gevoerd, concludeert Bloem. Bij de overheid waarschijnlijk op dit moment geen populaire boodschap. Maar met het oog op de geringe doorstroming in de huizenmarkt en de schatting dat er in 2040 vijf miljoen ouderen zijn, toch iets om over na te denken.

Delen