Beter opletten

De universitaire medische centra hebben gelijk als ze stellen dat het heel moeilijk wordt om de patiënt vooraf te informeren over de kosten van een behandeling die hij zal ondergaan. Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt dat patiënten die informatie moeten weten voordat de behandeling van start gaat, om in verband met hun eigen risico niet voor onverwachte verrassingen komen te staan.

Maar het is voor ziekenhuizen verre van eenvoudig om vooraf de kosten van een medische behandeling in te schatten. Gelet op het aantal patiënten dat jaarlijks het ziekenhuis bezoekt voor een behandeling, zou die inschatting voor een enorme administratieve rompslomp gaan zorgen. Bovendien is vooraf niet altijd de omvang van de behandeling volledig in te schatten.

Afgezien hiervan maakt Brenninkmeijer een denkfout als hij stelt dat patiënten door het eigen risico voor onverwachte verrassingen kunnen komen te staan. Ze hebben zelf voor dat eigen risico gekozen en dragen dus ook een eigen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van die keuze. Verzekerden zijn geen willoze slachtoffers van hun verzekeringspolis. Neemt iemand in zijn poliskeuze een domme beslissing, dan is dat zijn eigen probleem en moet hij dat in het nieuwe verzekeringsjaar oplossen door een nieuwe polis af te sluiten. De tijd van de Postbus 51-spotjes die de burger uitleggen hoe hij verantwoord moet handelen, is wel een beetje voorbij.

Delen