Bevind van zaken

Gaf de Nederlandse Mededingingsautoriteit met tegenzin haar akkoord voor de fusie tussen het Scheper-Bethesda Ziekenhuis en Christelijk Ziekenhuis Refaja omdat ze onvoldoende tegenargumenten kon verzinnen? Ik vind het een leuke suggestie van ‘anoniem’ (op Skipr.nl), maar ik denk niet dat het een realistische inschatting is.

De NMa is duidelijk in haar communicatie over het goedkeuren van deze fusie: er blijven voldoende andere ziekenhuizen over waar patiënten naar toe kunnen gaan als ze niet tevreden zijn over het aanbod van de nieuwe fusieorganisatie. Er blijft met andere woorden voldoende concurrentiedruk over. Bij de andere drie fusies die de NMa recent goedkeurde, was een prijsplafond nodig om tot goedkeuring te komen, maar ook daar blijft volgens de autoriteit voldoende reële dreiging bestaan dat de patiënt zijn toevlucht neemt tot een ander ziekenhuis.

De NMa wordt heus niet chagrijnig van zulke fusies. Ze kijkt bij de beoordeling ervan alleen wel wat verder dan alleen naar het concurrentieaspect. Bij de fusies die zich op dit moment voltrekken, gaat het immers niet alleen om concurrentie tussen ziekenhuizen, maar ook om samenwerking. Het noodzakelijke proces van spreiding en concentratie van medisch-specialistische functies vraagt om onderlinge uitruil van deze functies. Dat uitruilen doe je makkelijker met een partner dan met een concurrent. Daar heeft de NMa niets op tegen als de patiënt er beter van wordt. Ze beseft gewoon dat marktwerking tot op zekere hoogte wordt vervangen door marktsamenwerking, en handelt naar bevind van zaken.

Delen