Bewijs van goed gedrag

‘En nog bedankt voor de marktwerking’, lees ik in een van de Twitterberichten als antwoord op het nieuws dat de zorgverzekeraars meer medische selectie beginnen toe te passen bij nieuwe klanten. Dat is echter een domme reactie. Het is populair ‘de marktwerking’ de schuld te geven van alles wat mensen niet bevalt aan de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, maar het is ongegronde kritiek. Veel mensen lijken nog steeds onvoldoende te beseffen dat de zorgkosten bij ongewijzigd beleid zodanig toenemen dat ze onbetaalbaar worden. Dat heeft niets met de marktwerking te maken, maar alles met technologische ontwikkelingen en de toenemende vergrijzing. Die marktwerking is er juist op gericht dit probleem te ondervangen.

De zorgkosten zullen de komende decennia niet meer dalen. We kunnen er alleen voor zorgen dat ze zo beperkt mogelijk stijgen, om te voorkomen dat we een onevenredig deel van ons BNP aan die zorg gaan uitgeven. De zorgverzekeraars spelen een cruciale rol om die kostendemping te bewerkstelligen. Selectieve zorginkoop is een belangrijk middel daartoe, maar niet het enige. Zorgverzekeraars kunnen ook verzekerden bewust maken van de kosten die zorg met zich meebrengt. En dit doen ze het meest effectief direct aan de poort, op het moment dat een nieuwe verzekerde zich meldt. Is uw gebit niet gesaneerd als u zich als verzekerde inschrijft bij een nieuwe zorgverzekeraar en daarbij aangeeft een aanvullende tandartsverzekering te willen? Zorg dan eerst maar dat die sanering een feit is. De zorg is geen snoepwinkel met ongelimiteerde openingstijden en zonder kassa’s. Wake up to the real world beste zorgverzekerden. Ook jullie hebben een verantwoordelijkheid om dit stelsel tot een succes te maken.

Delen